Cikgu Azman

perkongsian dari seorang guru

2021

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) RBT Tahun 4 2022

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 4 2022
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mengandungi butiran seperti tarikh, hari, masa, mata pelajaran, kelas, tajuk, objektif, kemahiran yang ingin dicapai, aktiviti yang dijalankan, bahan bantu mengajar yang digunakan dan refleksi. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dibina dan dirancang berpandukan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT).

RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 1
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 2
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 3
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 4
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 5
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 6
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 7
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 8
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 9
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 10
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 11
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 12
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 13
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 14
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 15
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 16
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 17
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 18
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 19
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 20
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 21
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 22
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 23
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 24
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 25
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 26
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 27
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 28
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 29
RPH RBT Tahun 4 2022 – Minggu 30