Cikgu Azman

perkongsian dari seorang guru

sistem pemantauan penggunaan ict sekolah ssqs online

Pengisian Data Status Pemantauan Penggunaan ICT (SPPICTS) Ditangguhkan

SSQS merupana aplikasi yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di 88 buah sekolah bestari kini aplikasi ini yang telah dibina berasaskan web akan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua…