Cikgu Azman

perkongsian dari seorang guru

aspek rohani mahathir wawasan 2020 perancangan strategik

Wawasan 2020

PENDAHULUANSATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “… PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR…