CikguAzman.com

perkongsian dari seorang guru

oscam

Mari Belajar Install Oscam Pada VPS

Maklumat utama1. Sistem operasi Ubuntu 14.0.4 64bit (ini telah dipilih semasa membeli VPS).2. Oscam versi terbaru apt-get -y install subversion svn co svn://svn. speedbox.me/ svn/oscam-install/trunk oscam chmod -R 0755 oscam cd oscam ./install sudo apt-get install unzipwget http://…….unzip oscam.zipapt-get -y…