Cikgu Azman

perkongsian dari seorang guru

pengiraan gps sekolah

Cara Pengiraan GPS dalam bentuk peratus bagi PKSR, UPSR dan PKSM

Pengiraan GPS dalam bentuk peratus bagi PKSR, UPSR, PKSM
(Peralihan hingga Tingkatan 3), dan PMR:

a. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) dan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
Nilai GPS dalam PKSR dan UPSR adalah dari 1 hingga 5.
x= GPS diperoleh

(GPS Maksimum) – (GPS Diperoleh) X 100
            (GPS Maksimum – 1)

= (5 – x) X 100
         4

Contoh:

GPS diperoleh ialah 2.31.
= (5 – 2.31) X 100
           4
= 2.69 X 100
         4

= 67.25%

b. Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 (PKSM) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Nilai GPS dalam PKSM dan PMR adalah dari 1 hingga 5.
x = GPS diperoleh

(GPS Maksimum – GPS Diperoleh) X 100
        (GPS Maksimum – 1)

= (5 – x) X 100
           4

Contoh:

GPS diperoleh ialah 2.31.

5 – 2.31 X 100
        4
= 2.69 X 100
         4

= 67.25%

Pengiraan GPS dalam bentuk peratus bagi PKSM (Tingkatan 4 hingga 5), dan SPM:

Nilai GPS dalam PKSM (Tingkatan 4 & 5) dan SPM adalah dari 0 hingga 9.
x = GPS diperoleh

(GPS Maksimum – GPS Diperoleh) X 100
              GPS Maksimum

= (9 – x) X 100
          9

Contoh:

GPS diperoleh ialah 2.31.

9 – 2.31 X 100
         9
= 6.69 X 100
         9
= 74.33%

SOALAN BENGKEL: PENGIRAAN GPS DALAM BENTUK PERATUS
1. Kirakan GPS dalam bentuk peratus bagi Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) dan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
GPS diperoleh ialah 2.79

Nilai GPS dalam PKSR dan UPSR adalah dari 1 hingga 5.
(GPS Maksimum) – (GPS Diperoleh) X 100
(GPS Maksimum – 1)

= 5 – 2.79 X 100
            4
= 2.21 X 100
         4
= 55.25%

2. Kirakan GPS dalam bentuk peratus bagi PKSM (Tingkatan 4 hingga 5), dan SPM:
GPS diperoleh ialah 2.31.

Nilai GPS dalam PKSM dan SPM adalah dari 0 hingga 9.
(GPS Maksimum) – (GPS Diperoleh) X 100
          (GPS Maksimum – 1)
9 – 2.31 X 100
       9
= 6.69 X 100
         9
= 74.33%

2 COMMENTS

Comments are closed.